Συνεργαζόμαστε με τον Αμερικανικό Οργανισμό για το Συνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (The Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome Association of America), με στόχο την ανεύρεση νέων φαρμάκων που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του βαρέως αυτού συνδρόμου.


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail