Συμμετείχαμε στην ομάδα εργασίας με θέμα “Αποκωδικοποιώντας τις κλινικές δοκιμές στο Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης”, που έλαβε χώρα στο συνεδριακό κέντρο Banbury, στην Νέα Υόρκη.


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail