Συμμετέχουμε στο νέο βιβλίο του διεθνούς οίκου Taylor & Francis, με αντικείμενο την επαναστόχευση φαρμάκων


Ο κος Δευτεραίος ηγείται της συγγραφής του κεφαλαίου “Systematic Drug Repositioning”, στο νέο βιβλίο του διεθνούς οίκου Taylor & Francis, με τίτλο “Drug Repositioning: Approaches and Applications for Neurotherapeutics”

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail