Σπυρίδων Δευτεραίος, Νευρολόγος


Υπέυθυνος του Νευρολογικού-Νευροφυσιολογικού Ιατρείου είναι ο κ. Σπυρίδων Δευτεραίος, Νευρολόγος. Ο κ. Δευτεραίος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Ιατρική Αθηνών και την ειδίκευση του στη Νευρολογία στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”. Ασχολήθηκε ερευνητικά με τη Νευροφυσιολογία και ειδικότερα με το Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθισμό, με έμφαση στην αξιολόγηση της αυχενικής μυελοπάθειας. 

Εξάλλου, ο κ. Δευτεραίος είναι κάτοχος Διδακτορικής Διατριβής στην Ιατρική Πληροφορική, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Medical Manager, υπεύθυνος για τις νευρολογικές νόσους, στη φαρμακευτική εταιρεία Merck, ενώ έχει συνεργαστεί εκτενώς με την ελληνο-αμερικανική εταιρεία Biovista, όπου χρησιμοποιεί μεθόδους βιοιατρικής πληροφορικής για την ανακάλυψη νέων χρήσεων υπαρχόντων φαρμάκων (drug repositioning) ή/και για την πρόβλεψη ανεπιθύμητων ενεργειών νέων σκευασμάτων.

Έχει δημοσιεύσει εκτενώς στο χώρο της Νευροφυσιολογίας και της Βιοιατρικής Πληροφορικής. Είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά του χώρου της Νευρολογίας και της Βιοιατρικής Πληροφορικής.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 

 • Νευροφυσιολογία – Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός. Ο κ. Δευτεραίος είναι ο editor του Research Topic “Three decades of Transcranial Magnetic Stimulation – current state of the art in the diagnosis and treatment of CNS diseases“, που εκδίδεται από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Frontiers.
 • Νευροφυσιολογία – Προκλητά Δυναμικά
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας – Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
 • Συστήματα Υποβοήθησης Διάγνωσης
 • Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής
 • Data Exploration – αναζήτηση συσχετίσεων σε μεγάλες βάσης δεδομένων, με τη χρήση νευρωνικών δικτύων και άλλων στατιστικών τεχνικών (Self Organizing Maps, Multi Dimensional Scaling, κ.ο.κ.)
 • Systems Literature Analysis – πρόβλεψη μη καταγεγραμμένων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων, καθώς και αναζήτηση νέων ενδείξεων αυτών, με τη χρήση μεγάλων βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων (Medline)

 

 

Σπουδές

 

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην Ιατρική Πληροφορική (1997 – 2002)

  Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Ιατρική Φυσικής.

Περιοχή Έρευνας: Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι – Συστήματα Υποβοήθησης Διάγνωσης –Έμπειρα Συστήματα.

Τίτλος Διατριβής: Βελτίωση της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, με τη χρήση Συστημάτων Υποβοήθησης Διάγνωσης.

 

 • Πτυχίο Ιατρικής (1990 – 1996)

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή.

 

Ιατρική Εξειδίκευση

 

 • 12μηνη θητεία Αγροτικού Ιατρού στο Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου, Λέσβου (1997-1998)
 • 9μηνη ειδίκευση στην Παθολογία (2000 – 2001)

Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Θηβών, Παθολογική Κλινική

 • 6μηνη ειδίκευση στην Ψυχιατρική (2001 – 2002)

ΠΓΝΑ «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Ψυχιατρικό Τμήμα

 • 6μηνη ειδίκευση στην Ψυχιατρική (2002 – 2003)

 Εσωτερικός βοηθός Ψυχιατρικής Κλινικής 414 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ειδικών Νοσημάτων

 • 45μηνη ειδίκευση στη Νευρολογία (2004 έως 2008)

 ΠΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», Νευρολογική Κλινική

 

 

Συμπληρωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 

 • Παρακολούθηση των διαστηριοτήτων του «Department of Clinical Neurophysiology, King’ s College», London. Έμφαση στο Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, την Τηλεμετρία και την Ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταγραφή με Ενδοκρανιακά Ηλεκτρόδια.
 • Continuing Medical Education activity. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS): Applications to Neuropsychiatry. Columbia Psychiatric Institute, York, 2006.

 

Διδακτική Δραστηριότητα

 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, 1999

 

Εκπαιδευτής στο μεταπτυχιακό κύκλο μαθημάτων του Ινστιτούτου Συνεχιζόμενης Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (ΙΣΣΕ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος 1/06/1999 – 28/06/1999. Διάρκεια 200 ώρες. Αντικείμενο:

 • Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
 • Συστήματα Υποβοήθησης Διάγνωσης

 

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2000

 

Εκπαιδευτής στον πρώτο κύκλο μαθημάτων του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ με τίτλο «Εφαρμογές Τηλεϊατρικής Στον Νησιωτικό Χώρο». Διάρκεια 66 ώρες. Αντικείμενο:

 • Σχεδιασμός Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
 • Ταξινόμηση και κωδικοποίηση ιατρικών πληροφοριών
 • Ιατρικές Οδηγίες (Medical Guidelines)

 

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2001

 

Εκπαιδευτής στο δεύτερο κύκλο μαθημάτων του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ με τίτλο «Εφαρμογές Τηλεϊατρικής Στον Νησιωτικό Χώρο». Διάρκεια 66 ώρες. Αντικείμενο:

 • Σχεδιασμός Υπηρεσιών Τηλεϊατρικής
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι
 • Ταξινόμηση και κωδικοποίηση ιατρικών πληροφοριών
 • Ιατρικές Οδηγίες (Medical Guidelines)

 

 

Κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

 

 1. Muscle and Nerve
 2. Journal of the American Medical Association (JAMA)
 3. Journal of the Neurological Sciences
 4. Neurosurgery
 5. Artificial Intelligence in Medicine (Artif Intell Med)
 6. European Journal of Neurology (Eur J Neurol)
 7. Drug Discovery Today
 8. Computer Standards & Interfaces(CSI)
 9. Journal of Clinical Neurophysiology
 10. WIREs Systems Biology and Medicine
 11. Expert Reviews of Clinical Pharmacology
 12. Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening

 

 

Συμμετοχή σε Επαγγελματικές Ενώσεις

 • American Academy of Neuromuscular & Electrodiagnostic Medicine (AANEM)
 • Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Νευροφυσιολογίας
 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

 

Συμμετοχή σε Έργα Έρευνας

 

 • «Identification of Drug Repurposing Opportunities for the Treatment of Chronic Fatigue Syndrome». Principal Investigator. The CFIDS Association of America. 2012-2013.

Αντικείμενο: Αξιοποίηση της τεχνολογίας επαναστόχευσης φαρμάκων με στόχο την ανεύρεση νέων φαρμάκων για το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης.

 

 • «VSAT Network for Telematics and Health Care», χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Science for Stability του ΝΑΤΟ

Αντικείμενο: Αξιοποίηση δορυφορικών επικοινωνιών και λογισμικού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για την διασύνδεση πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας στο χώρο του Αιγαίου με τριτοβάθμια Νοσοκομεία των Αθηνών τα οποία δρουν σαν κέντρα υποστήριξης, στο πλαίσιο ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, και πιο συγκεκριμένα η ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών, έχουν βασιστεί αποκλειστικά στο λογισμικό του ιατρικού φακέλου το οποίο πέραν του ιατρικού ιστορικού έχει και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ιατρικών εικόνων και σημάτων. Επιπρόσθετα το ίδιο λογισμικό αξιοποιήθηκε για την οργάνωση και αυτοματοποίηση της τοπικής λειτουργίας των πρωτοβάθμιων μονάδων.

 

 

 • «HERMES – Telematic HEalthcare – Remoteness and Mobility Factors in Common European Scenarios», χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Telematics Application Programme 1994-1998)

Αντικείμενο: Σχεδίαση και υλοποίηση πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έμφαση δόθηκε στη συλλογή και ανάλυση των ιατρικών απαιτήσεων, με στόχο το σαφή προσδιορισμό των ιατρικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, όπως επίσης και των ελάχιστων τεχνικών και επικοινωνιακών προδιαγραφών για την αξιόπιστη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η στήριξη των προσφερόμενων υπηρεσιών διασφαλίζεται μέσω της απροβλημάτιστης μεταφοράς ιατρικών δεδομένων, με στόχο την διαθεσιμότητα τους σε όποια χώρα και να βρίσκεται ο ασθενής. Πιλοτικά υλοποιήθηκε ένα ISDN ιδιωτικό δίκτυο για τη διασύνδεση κόμβων στην Αγγλία, Πορτογαλία, Γερμανία και Ελλάδα, το οποίο και αξιοποιήθηκε για τον έλεγχο της Web-based εφαρμογής που αναπτύχθηκε για την διαχείριση των ιατρικών πληροφοριών και για την πιστοποίηση της ορθής και αποδοτικής εφαρμογής των ιατρικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

 

Ευρεσιτεχνίες

 • EP09832613 – Methods for treating Multiple Sclerosis Using Tetracyclic Pyrazinoindoles. Granted, 2015.
 • EP2340254 – Compositions and methods for treting epilepsy. Granted, 2014.
 • AUSTRALIAN PATENT No 2009324495 – Methods for treating multiple sclerosis using tetracyclic pyrazinoindoles. Granted, 2015.
 • US Patent 13/993741 – Compositions and methods for cancer treatment. Granted 2017.
 • US Patent 14/924986 – Compositions and methods for treating mitochondrial diseases. Granted 2017.

 

Δημοσιευμένο Έργο

 

Κεφάλαια σε Βιβλία

 

 • Spyros N Deftereos, Aris Persidis, Andreas Persidis, Eftychia Lekka, Christos Andronis, Vassilis Virvillis. Systematic Drug Repositioning. In: Joe Dudley and Laura Berliocchi eds. Drug Repositioning: Approaches and Applications for Neurotherapeutics. Taylor & Francis. Published June 2017. ISBN:  978-1482220834.
 • Christos Andronis, Anuj Sharma, Spyros Deftereos, Vassilis Virvilis, Ourania Konstanti, Andreas Persidis and Aris Persidis. Mining Scientific and Clinical Databases to Identify Novel Uses for Existing Drugs. In: Michael Barratt and Donald Frail. Drug Repositioning – Bringing New Life to Shelved Assets and Existing Drugs. John Wiley & Sons, 2012.
 • Ο κ. Δευτεραίος είναι ο editor του Research Topic “Three decades of Transcranial Magnetic Stimulation – current state of the art in the diagnosis and treatment of CNS diseases“, που εκδίδεται από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Frontiers.

 

 

Άρθρα σε Έγκυρα Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 

 

Ιατρική Πληροφορική – Βιοπληροφορική

 

 1. Deftereos SN. Diagnostic TMS is an incredible tool. MagVenture News 6;July 2015. Available at: http://viewer.zmags.com/publication/7e40f8a9#/7e40f8a9/1
 2. Gronich N, Deftereos SN, Lavi I, Persidis A, Abernethy D, Rennert G. Hypothyroidism and Subclinical Hypothyroidism are Risk Factors for the Development of Statin-Associated Diabetes Mellitus: A Cohort study. Diabetes Care. Jun 12, 2015 [e-pub]
 3. Deftereos SN, Kechagias E, Ioakeimidou C, Georgonikou D. Transcranial Magnetic Stimulation but not MRI predicts long-term clinical status in cervical spondylosis: a case series. Spinal Cord 2015;53:S16-S18.
 4. Lekka E, Deftereos SN, Persidis A, Persidis A, Andronis C. Literature analysis for systematic drug repurposing: a case study from Biovista. Drug Discovery Today. doi:10.1016/j.ddstr.2011.06.005
 5. Deftereos SN, Andronis C. Is a single type of data sufficient for accurate computational drug repositioning? Science Translational Medicine. Available at: http://stm.sciencemag.org/content/3/96/96ra76/reply#scitransmed_el_444
 6. Deftereos SN, Panagopoulos G, Georgonikou D, Karageorgiou C, Karageorgiou E, Piadites G. Treatment of Idiopathic Intracranial Hypertension: is There a Place for Octreotide? Cephalalgia 2011 Dec;31(16):1679-80.
 7. Andronis C, Sharma A, Virvilis V, Deftereos S, Persidis A. Literature mining, ontologies and information visualization for drug repurposing. Brief Bioinform. 2011; 12(4):357:368.
 8. Spyros N Deftereos, Christos Andronis, Ellen J Friedla, Aris Persidis and Andreas Persidis. Drug repurposing and adverse event prediction using high-throughput literature analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Systems Biology and Medicine. 2011;3(3):323-334.
 9. Gritzalis S., Lambrinoudakis C., Lekkas D., Deftereos S. Technical Guidelines for Enchancing Privacy and Data Protection in Modern Electronic Medical Environments. IEEE Transaction on Information Technology In Biomedicine, Vol. 9, No. 3, September 2005.
 10. Deftereos S., Georgonikou D., Persidis A., Andronis C., Aessopos A. Ιdentification of echocardiographic indices for the early detection of cardiac dysfunction in beta-thalassemia via self-organizing maps: a data exploration study. Med Inform Inter Med Mar 2005; 30(1):37-53.
 11. Defteraios S., Lambrinoudakis C., Gritzalis D. High Level Security Policies for Health: from Theory to Practice. Stud Health Technol Inform. 2004;103:416-23.
 12. Andreas Persidis, Spyros Deftereos, Aris Persidis. Systems Literature Analysis. Pharmacogenomics 2004; 5(7): 943-947.
 13. Deftereos S., Lambrinoudakis C., Gritzalis S., Georgonikou D., Andriopoulos P., Aessopos A. A macro-directive mechanism that facilitates automatic updating and processing of the contents of Electronic Healthcare Records: an extension to the CEN architecture Med Inform Internet Med. 2003 Mar; 28(1):21-41
 14. Deftereos S., Lambrinoudakis C., Andriopoulos P., Farmakis D., Aessopos A., A Java-based Electronic Healthcare Record software for beta-Thalassaemia, Journal of Medical Internet Research 2001;3(4):e33, URL: http://www.jmir.org/2001/4/e33/

 

 

Νευρολογία – Νευροφυσιολογία

 

 1. Spyros N Deftereos.  Abnormal Central Motor Conduction at the upper but not lower limbs correlates with severe Cervical Spondylosis: discussion of an unexpected observation. Spinal Cord. Spinal Cord Ser Cases. 2017 Mar 16;3:17009. doi: 10.1038/scsandc.2017.9. eCollection 2017.
 2. Spyros N Deftereos, Dimitra Georgonikou. Severe, drug-resistant OCD, successfully treated by rTMS and concomitant multidisciplinary psychotherapy. Its not only about the coil. The Primary Care Companion for CNS Disorders. Prim Care Companion CNS Disord. 2017 Apr 20;19(2). doi: 10.4088/PCC.16l02020.
 3. Spyros N Deftereos, Suzanne D Vernon, Andreas Persidis. Current Therapeutic Strategies for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: results of an on-line Survey. Fatigue: Biomedicine, Health & Behaviour. 2016;4(1):39-51.
 4. Spyros N Deftereos, Evie Dodou, Christos Andronis and Aris Persidis. From Depression to Neurodegeneration and Heart Failure: Re-examining the Potential of MAO Inhibitors. Expert Rev Clin Pharmacol. 2012 Jul;5(4):413-25.
 5. Spyros N Deftereos and Christos A Andronis. “Discordant effects of rasagiline doses in Parkinson disease”. Nature Reviews in Neurology 2010; 6(7):doi:10.1038/nrneurol.2010.2-c1
 6. Deftereos SN, Kechagias EA, Panagopoulos G, Seretis A, Orphanidis G, Antoniou E, Georgakoulias N, Karageorgiou CE. Localization of Cervical Spinal Cord Compression by TMS and MRI. Functional Neurology. 2009;24(2):99-105.
 7. Eleftheriadou A, Deftereos SN, Zarikas V, Panagopoulos G, Sfetsos S, Karageorgiou C, Ferekidou E, Kandiloros D, Korres S. The diagnostic value of earlier and later components of Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMP) in Multiple Sclerosis. Journal of Vestibular Research 19 (2009) 59–66.
 8. Eleftheriadou, Anna; Deftereos, Spyros; Zarikas, Vasilios; Panagopoulos, Grigoris; Sfetsos, Sotirios; Karageorgiou, Klimentini; Ferekidou, Elisa; Korres, Stavros; Kandiloros, Dimitrios. Test-retest reliability of p13n23 and n34p44 components of Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMP) in a large healthy population. J Otolaryngol Head Neck Surg 2009;38(4):462-467.
 9. Deftereos SN, Panagopoulos G, Georgonikou D, Eleftheriadou A, Sfetsos S, Karageorgiou E, Karageorgiou CE. The contribution of Vestibular Evoked Myogenic Potentials in localizing brainstem lesions. A preliminary report. B-ENT 2008;4(4): 215-219.
 10. Deftereos SN, Panagopoulos G, Georgonikou D, Karageorgiou E, Andriopoulos P, Karageorgiou CE. On the calculation of Transcallosal Conduction Time, via Transcranial Magnetic Stimulation. Functional Neurology 2008; 23(3):137-140.
 11. Eleftheriadou A, Deftereos SN, Zarikas V, Panagopoulos G, Korres S, Sfetsos S, Karageorgiou KL, Ferekidou E, Kandiloros D. Vestibular evoked myogenic potential eliciting in normal subjects: comparison of four different methods. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Oct;37(5):704-11.
 12. Deftereos SN, Panagopoulos G, Georgonikou D, Karageorgiou E, Kefalou P, Karageorgiou CE. Diagnosis of non-organic monoplegia with single pulse Transcranial Magnetic Stimulation. The Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry 2008; 10(5):414.
 13. Deftereos SN, Panagopoulos G, Georgonikou D, Karageorgiou CE. Diagnosis and management of non-organic paraplegia with Transcranial Magnetic Stimulation. Br J Psychiatry 2007; 190: 81-a. URL: http://bjp.rcpsych.org/cgi/eletters/190/1/81-a#7030
 14. Panagopoulos GN, Deftereos SN, Tagaris GA, Grillia M, Kounadi T, Karamani O, Panagiotidis D, Koutiola-Pappa E, Karageorgiou CE, Piadites G. Octreotide: a therapeutic option for Idiopathic Intracranial Hypertension. Neurology, Neurophysiology and Neuroscience 2007:1 (July 10, 2007)
 15. Deftereos S N, Panagopoulos G, Gryllia M, Georgonikou D, Polyzoi M, Kechagias E, Aessopos A, Karageorgiou C E. Neurophysiological monitoring of brainstem function in a patient with Wallenberg syndrome, using Vestibular Evoked Myogenic Potentials. Neurology, Neurophysiology and Neuroscience 2006:3 (June 29, 2006)
 16. Deftereos S, Farmakis D, Papadogianni A, Besleme B, Giakoumis A, Polymeropoylos E, Georgonikou D, Aessopos A. Waldenström’s Macroglobulinemia developing in a patient with Multiple Sclerosis: coincidence or association? Multiple Sclerosis. Multiple Sclerosis, 1 October 2004, vol. 10, no. 5, pp. 598-600(3)
 17. Deftereos SN. Molecular docking cannot accurately predict drug off-target effects: implications for the role of voriconazole in the exacerbation of myasthenia gravis. Muscle & Nerve. 2014 Jan;49(1):147-8.

 

 

Μεσογειακή Αναμία – άλλες

 

 1. Aessopos A, Kati M, Farmakis D, Polonifi E, Deftereos S, Tsironi M. Intensive Chelation Therapy in beta-Thalassemia and Possible Adverse Cardiac Effects of Desferrioxamine. Int J Hematol. 2007 Oct;86(3):212-5.
 2. Athanassios Aessopos, Spyros Deftereos, Maria Tsironi, Fotios Karabatsos, Jacqueline Yousef, Christina Fragodimitri, Antonia Hatziliami, and Markissia Karagiorga. Predictive echo- doppler indices Of left ventricular impairment in β-thalassemic patients. Annals of Hematology 2007;Jan 30
 3. Tsironi M, Korovesis K, Farmakis D, Deftereos S, Aessopos A. Hypocalcemic heart failure in thalassemic patients. Int J Hematol. 2006 May;83(4):314-7.
 4. Andriopoulos P, Tsironi M, Deftereos S, Aessopos A, Assimakopoulos G. Acute brucellosis: presentation, diagnosis, and treatment of 144 cases. Int J Infect Dis. 2007 Jan;11(1):52-7.
 5. Tsironi M, Polonifi K, Deftereos S, Farmakis D, Andriopoulos P, Moyssakis I, Aessopos A. Transfusional hemosiderosis and combined chelation therapy in sickle thalassemia. Eur J Haematol. 2005 Oct;75(4):355-358.
 6. Aessopos A, Farmakis D, Deftereos S, Tsironi M, Polonifi A, Moyssakis I, Diamanti-Kandaraki E, Papalambros E. Cardiovascular effects of splenomegaly and splenectomy in B-thalassemia. Ann Hematol. 2005 Jun;84(6):353-7.
 7. Farmakis D, Polonifi A, Deftereos S, Tsironi M, Papaioannou I, Aessopos A. Aortic valve replacement in a patient with thalassemia intermedia. Ann Thorac Surg. 2006 Feb;81(2):737-9.
 8. Farmakis D, Polymeropoulos E, Polonifi A, Deftereos S, Giakoumi X, Floudas H, Grapsa A, Aessopos A. Myelodysplastic syndrome associated with multiple autoimmune disorders. Clin Rheumatol. 2005 Apr 13.
 9. Aessopos A, Farmakis D, Deftereos S, Tsironi M, Tassiopoulos S, Moyssakis I, Karagiorga M. Thalassemia heart disease: a comparative evaluation of thalassemia major and thalassemia intermedia. Chest. 2005 May;127(5):1523-30.
 10. Stergios Tassiopoulos, Spyros Deftereos, Kostas Konstantopoulos, Dimitris Farmakis, Maria Tsironi, Michalis Kyriakidis, Athanassios Aessopos. Does Heterozygous beta-Thalassemia Confer a Protection Against Coronary Artery Disease? Ann. N.Y. Acad. Sci. 1054: 467–470 (2005)
 11. Tsironi M, Ladis V, Margellis Z, Deftereos S, Kattamis Ch, Aessopos A. Impairment of cardiac function in a successful full-term pregnancy in a homozygous beta-thalassemia major: does chelation have a positive role? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2005 May 1;120(1):117-8.
 12. Tsironi M, Deftereos S, Andriopoulos P, Farmakis D, Meletis J, Aessopos A. Reversal of heart failure in thalassemia major by combined chelation therapy: a case report. Eur J Haematol. 2005 Jan;74(1):84-5.
 13. Athanasios Aessopos, Spyros Deftereos, Dimitrios Farmakis, Costas Corovesis, Stergios Tassiopoulos, Maria Tsironi, Dimitra Georgonikou, John Moyssakis. Cardiovascular Adaptation To Chronic Anemia In The Elderly: An Echocardiographic Study. Clin Invest Med. 2004 Oct;27(5):265-73.
 14. Aessopos A, Farmakis D, Sotirchos G, Tsironi M, Deftereos S, Tassiopoulos S, Konstantopoulos K, Rombos J. Hemodynamic assessment of splenomegaly in beta-thalassemia patients undergoing splenectomy. Ann Hematol. 2004 Dec;83(12):775-8. Epub 2004 Aug 26.
 15. Tsironi M, Andriopoulos P, Xamodraka E, Deftereos S, Vassilopoulos A, Asimakopoulos G, Aessopos A. The patient with rhabdomyolysis: have you considered quail poisoning? CMAJ. 2004 Aug 17;171(4):325-6.
 16. Tsironi M, Korovesis K, Farmakis D, Deftereos S, Aessopos A. Hypoparathyroidism and heart failure in thalassemic patients: a case report. Pediatr Endocrinol Rev. 2004 Dec;2 Suppl 2:310-2.
 17. Farmakis D, Deftereos S, Giakoumis A, Polymeropoulos E, Aessopos A. Rupture of chordae tendineae in patients with β-thalassemia. Eur J Haematol 2004;72:1-3.
 18. Farmakis D., Moyssakis I., Perakis A., Rombos Y., Deftereos S., Giakoumis A., Polymeropoulos E., Aessopos A. Unstable angina associated with coronary arterial calcification in a thalassemia intermedia patient with a pseudoxanthoma elasticum-like syndrome. Eur J Haematol 2003; 70(1): 64-66
 19. Aessopos A., Tsironi M., Vassiliadis I., Farmakis D., Fountos A., Voskaridou E., Perakis A., Defteraios S., Loutradi A., Loukopoulos D., Exercise-induced Myocardial Perfusion Abnormalities in Sickle β-Thalassemia: Tc-99m Tetrofosmin Gated SPECT Imaging Study, Am J Med. 2001 Oct 1;111(5):355-60
 20. Deftereos S., Fractal dimensions of human brain cortex vessels during the fetal period, Medical Science Monitor, letter to the editor, MedSciMonit, 2002; 8(5): 13-14, http://medscimonit.com/medscimonit/modules.php?name=Current_Issue&vol_all=8&no_all=5

 

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων με Κριτές

 

 1. SN Deftereos, E Koutlas, E Koutsouraki, A Kyritsis, P Papathanassopoulos, N Fakas, V Tsimourtou, N Vlaikidis, A Tavernarakis, K Voumvourakis, M Arvanitis, D Sakellariou, F DeLorenzo. Evaluation of the Effect of Seasonal Weather Variations on Adherence and Effectiveness of Subcutaneous Interferon b-1a Administered by REBISMART(tm) in Patients with Relapsing Remitting Multiple Sclerosis: Final Results of the 1-year Observational GEPAT-SMART Study. 25th European Charcot Foundation Congress, November 2017, Baveno, Italy.
 2. Spyros N Deftereos, Christos Andronis, Anuj Sharma and Aris Persidis. American Neurological Association, 135th Annual Meeting, 12-15 September, San Fransisco.
 3. Spyros N Deftereos, Christos Andronis, Vassilis Virvillis, Ourania Konstanti and Andreas Persidis. American Neurological Association, 135th Annual Meeting, 12-15 September, San Fransisco.
 4. Eleni Ntouvali, Spyridon Deftereos, Theodoros Filippidis, Michalis Sideris, Grigorios Panagopoulos, Apostolos Papalois, Panagiotis Kinnas. The influence of bFGF and NGF in end-toside neurorraphy of the common peroneal nerve to the tibial nerve in rats. 9th EFORT Congress, 29 May – 1 June 2008 in Nice, France, Free Paper Session Hand and Wrist on Saturday, May 31 2008
 5. Ntouvali E, Deftereos S, Filippidis T, Sideris M, Panagopoulos G, Papalois A, Kinnas P. The role of bFGF and NGF in the treatment of a common-peroneal-nerve gap by means of autologous nerve grafting in rats. 9th EFORT Congress, 29 May – 1 June 2008 in Nice, France
 6. Deftereos SN, Panagopoulos GN, Georgonikou D, Katsarou S, Doumas L, Karageorgiou E, Karageorgiou CE. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Can Improve Walking in Multiple Sclerosis Patients with Spastic Paraparesis. American Academy of Neurology, Chicago, Illinois, April 12-19 2008.
 7. E Ntouvali, S Deftereos, Th Filippidis, M Sideris, G Panagopoulos, A Papalois, PA Kinnas. The Influence of bFGF and NGF in end-to-side Neurorraphy of the Common Peroneal Nerve to the Tibial Nerve, as well as in the Treatment of a Common-Peroneal-Nerve Gap by Means of Autologous Grafting, in Rats. World Society for Reconstructive Microsurgery. IV Congress, June 24-26 2007, Athens, Greece.
 8. E Ntouvali, S Deftereos, Th Filippidis, M Sideris, G Panagopoulos, A Papalois, PA Kinnas. The Influence of bFGF and NGF in end-to-side Neurorraphy of the Common Peroneal Nerve to the Tibial Nerve in rats. Federation of European Societies for Surgery of the Hand. XII Congress, June 27-30, 2007, Athens, Greece.
 9. A Barbitsioti, I Ignatiadis, A Patralexis, S Defteraios, H Tsolakis, A Papalois, AV Zoubos, PN Soucacos. NGF-S7 Factor Combined with an Epineural Conduit to Bridge Short Nerve Defects. Experimental Study in the Rabbit Nerve. 10th Congress of the International Federation of Societies for Surgery of the Hand. March 11-15 2007, Sydney
 10. A Barbitsioti, I Ignatiadis, A Patralexis, S Defteraios, H Tsolakis, A Papalois, AV Zoubos, PN Soucacos. NGF S7 Promoting Factor administration combined with an Epineural Conduit Technique for Bridging Short Nerve Defects. Combined Annual Meeting with International Participation of the Hellenic Society for Reconstructive Microsurgery and of the Hellenic Society for Surgery of the Hand. Killini, 6-10 September 2006
 11. Eleftheriadou A, Deftereos SN, Panagopoulos G, Chalastras T, Sfetsos S, Karageorgiou CL, Ferekidou E, Kandiloros D, Korres S. The clinical value of earlier and later components of Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMPs) in Acute acoustic trauma. 6th EUROPEAN CONGRESS OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, HEAD AND NECK SURGERY (EUFOS)
 12. Deftereos S.N., Panagopoulos G, Kapsalakis I., Georgonikou D., Karageorgiou C.E. Τhe use of vestibular evoked myogenic potentials in the neurophysiologic study of basilar dolichoectasia. J Neurol Suppl 2006 May;Vol 253, Suppl 2: II/46
 13. S Deftereos, G Panagopoulos, D Georgonikou, Ch Petropoulos, V Fili, C E Karageorgiou. Assessment of lower pontine dysfunction by vestibular evoked myogenic potentials. Clinical Neurophysiology 2006 Suppl 1;117:S251
 14. S Deftereos, G Panagopoulos, D Georgonikou, C Boulas, E Karageorgiou, C E Karageorgiou. Transcallosal Conduction Time abnormalities in Multiple Sclerosis patients with lesions of the Corpus Callosum. 58th Annual Meeting of the American Academy of Neurology, San Diego, Callifornia, April 1-8 2006
 15. S. Deftereos, G. Panagopoulos, A. Eleftheriadoy, M. Polyzoi, D. Korakaki, S. Sfetsos, D. Georgonikou, C.H. Boulas, C.E. Karageorgiou. The use of vestibular evoked myogenic potentials in multiple sclerosis patients. Multiple Sclerosis Vol 11 Suppl 1;S64
 16. M. Polyzoi, S. Deftereos, C. Giannoulis, A. Sarafianos, G. Panagopoulos, C. Karageorgiou. Hearing loss as a symptom in multiple sclerosis. European Journal of Neurology 12 (Suppl 2): 138
 17. S.N. Deftereos, A. Eleftheriadoy, M. Polyzoi, D. Korakaki, S. Sfetsos, G. Panagopoulos, D. Georgonikou, C.H. Boulas, C.E. Karageorgiou. The use of vestibular evoked myogenic potentials in multiple sclerosis patients. European Journal of Neurology 12 (Suppl 2): 257
 18. S.N. Deftereos, A. Eleftheriadou, D. Korakaki, J. Papatriantaphylloy, S. Sfetsos, G. Panagopoulos, D. Georgonikou, C. Boulas, E. Karageorgiou, C. Karageorgiou. Vestibular involvement in migraine with aura. European Journal of Neurology 12 (Suppl 2): 257-258
 19. Farmakis D, Karabatsos F, Joussef J, Deftereos S, Polonifi A, Karagiorga M, Aessopos A. Cardiac output in regularly transfused patients with beta-thalassemia. 9th Congress of the European Hematology Association (ΕΗΑ). Geneva, Switzerland, June 10-13, 2004
 20. Deftereos S., Lambrinoudakis C., Gritzalis D. High Level Security Policies for Health: from Theory to Practice in Bos Lodewijk, Laxminarayan Swammy, Marsh Andy. Medical and Care Compunetics 1. IOS Press, pp. 416-423.
 21. Farmakis D., Deftereos S., Moissakis J., Petrou A., Tsironi M., Tassiopoulos S., Georgonikou D., Aessopos A. Electro- And Echo-Cardiographic Assessment of the Effects of Chronic Anemia on the Aged Heart. 8th European Hematology Association Conference, 12-15 June 2003, Lyon, France
 22. Farmakis D., Fragodimitri C., Karabatsos F., Youssef J., Hatziliami A., Deftereos S., Mitilineou E., Karagiorga M., Aessopos A. Cardiac Disease in Well-Treated Patients With Thalassemia Major. 8th European Hematology Association Conference, 12-15 June 2003, Lyon, France
 23. Tsironi M, Korovesis K, Farmakis D, Deftereos S, Aessopos A. Hypothyroidism and heart failure in thalassemic patients: A case report. 9th International Conference on Thalassemia and the Hemoglobinopathies. Palermo, Italy, October 15 – 19, 2003
 24. Berdoukas V., Karabatsos F., Yousef J., Fragodimitri C., Hatziliami A., Deftereos S., Karagiorga M. Determination of the risk of cardiac dysfunction in a large group of severe thalassemia major patients managed homogenously using easily accessible parameters. June 6-9 2002, Florence, Italy.
 25. Farmaki K., Kalliou V., Anagnostopoulos G., Deftereos S. Compliance to Iron Chelation Therapy Achieved by Individually Tailored Treatment. 8th International Conference on Thalassaemia and the Haemoglobinopathies, Athens, Greece, 18 – 21 October 2001
 26. Gotsis E., Farmaki K., Toulas P., Kalliou V., Deftereos S., Aessopos A. Myocardium and Liver Iron Overload in beta-Thalassaemia Patients by Quantitative Magnetic-Resonance-Imaging. 8th International Conference on Thalassaemia and the Haemoglobinopathies, Athens, Greece, 18 – 21 October 2001
 27. Deftereos S., Farmakis D., Farmaki K., Aessopos A. An Electronic Healthcare Record Software for b-Thalassaemia: Initial Experience. 8th International Conference on Thalassaemia and the Haemoglobinopathies, Athens, Greece, 18 – 21 October 2001
 28. Gatzonis M., Deftereos S., Vasiliou P., Dimitriou F., Creatsas C., Sotiriou D., Boddy K. Maternity Telemedicine Services in the Aegean Islands. World Conference on Telemedicine, Toulouse, France, 2000
 29. Deftereos S., Maskens A., Sotiriou D. Integrating Clinical Care Guidelines with Electronic Healthcare Records. Proceedings of the 1999 American Medical Informatics Association Symposium, 1046, (Philadelphia: Hanley&Belfus)
 30. Georgiou E., Virvidakis K., Douskas G., Deftereos S., Proukakis Ch. Body composition changes in elite male wightlifters during a ten month training for international competition. Fifth IOC World Congress on Sport Sciences
 31. Deftereos S., Gatzonis M., Sotiriou D. Telemedicine Services Based on Distributed Electronic Healthcare Records. The 3rd International Conference on the Medical Aspects of Telemedicine, 30 Μαίου – 1 Ιουνίου, Ιαπωνία
 32. Ginis A., Deftereos S., Sotiriou D. Use of Electronic Healthcare Records to Improve Primary Healthcare Services in the Greek Islands. Medical Informatics Europe Conferece ‘96, 19-22 Ιουνίου 1996

 

 

Δημοσιεύσεις σε Πανελλήνια Συνέδρια και Ελληνικά Περιοδικά

 

 1. Σ. Ν. Δευτεραίος, Ε. Α. Κεχαγιάς, Γ. Παναγόπουλος1, Α. Σερέτης, Ν. Γεωργακούλιας, Ε. Αντωνίου, Κ. Ε. Καραγεωργίου. Εντοπισμένος του επιπέδου βλάβης του Αυχενικού Νωτιαίου Μυελού: σύγκριση του Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού με τη Μαγνητική Τομογραφία. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπνυλικής Στήλης, 25-27 Οκτωβρίου 2008, Χαλικιδική.
 2. Ε. Ντούβαλη, Σ. Δευτεραίος, Θ. Φιλιππίδης, Μ. Σιδέρης, Γ. Παναγόπουλος, Α. Παπαλόης, Π.Α. Κίννας. Η επίδραση των αυξητικών παραγόντων bFGF και NGF στην αντιμετώπιση ελλείμματος του κοινού περονιαίου νεύρου με τη χρήση αυτόλογου νευρικού μοσχεύματος σε επίμυες. 64ο Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο.
 3. Ε. Ντούβαλη, Σ. Δευτεραίος, Θ. Φιλιππίδης, Μ. Σιδέρης, Γ. Παναγόπουλος, Α. Παπαλόης, Π.Α. Κίννας. Η Επίδραση των Αυξητικών Παραγόντων bFGF και NGF στην αντιμετώπιση ελλείματος του κοινού περονιαίου νεύρου, με την χρήση αυτόλογου νευρικού μοσχεύματος σε επίμυες. Μετεκπαιδευτικό περιφερειακό Ορθοπαιδικό Σεμινάριο Πελλοπονήσου, Τρίπολη, 23-25 Φεβρουαρίου 2007.
 4. Ε. Ντούβαλη, Σ. Δευτεραίος, Θ. Φιλιππίδης, Μ. Σιδέρης, Γ. Παναγόπουλος, Α. Παπαλόης, Π.Α. Κίννας. Η Επίδραση των Αυξητικών Παραγόντων bFGF και NGF στα Αποτελέσματα της Τελικοπλαγίας Συρραφής του Κοινού Περονιαίου στο Κνημιαίο Νεύρο σε Επιμύες. Ετήσιο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, 27 Ιουνίου 2007, Αθήνα.
 5. Ε. Ντούβαλη, Σ. Δευτεραίος, Θ. Φιλιππίδης, Μ. Σιδέρης, Γ. Παναγόπουλος, Α. Παπαλόης, Π.Α. Κίννας. Η Επίδραση των Αυξητικών Παραγόντων bFGF και NGF στην αντιμετώπιση ελλείματος του κοινού περονιαίου νεύρου, με την χρήση αυτόλογου νευρικού μοσχεύματος σε επίμυες. Ετήσιο Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού και Άνω Άκρου, 27 Ιουνίου 2007, Αθήνα.
 6. Σ. Ν. Δευτεραίος, Ε. Κεχαγιάς, Γ. Παναγόπουλος, Ν. Γεωργακούλιας, Κ. Ματαλιωτάκης, Γ. Σερέτης, Δ. Γεωργονίκου, Α. Μητρόπουλος, Δ. Σκυτιώτης, Χ. Ιωακειμίδου, Κ. Ε. Καραγεωργίου. Προεγχειρητική και μετεγχειριτική αξιολόγηση αυχενικής μυελοπάθειας, με διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό. 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νευροχειρουργικής, 16-17 Μαϊου 2007, Ρόδος
 7. Δ. Γεωργονίκου, Σ. Δευτεραίος, Ν. Μαρκετος, Φ. Καψάλη, Σ. Πρασσάς, Π. Γεωργιλά, Δ. Σακκάς. Η Ημιαιμωδία ως σύμπτωμα της Σωματομετατρεπτικής Διαταραχής. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής των Γενικών Νοσοκομείων.
 8. Σ.Ν. Δευτεραίος, Γ. Παναγόπουλος, Π. Αποστολόπουλος, Μ. Πολυζώη, Χ. Πετρόπουλος, Σ. Βασάκος, Δ. Γεωργονίκου, Κ.Ε. Καραγεωργίου. Προσδιορισμός του επιπέδου της βλάβης του νωτιαίου μυελού σε ασθενείς με αυχενική μυελοπάθεια, με τη βοήθεια του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού. 20ο Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο. Λάρισα, 16-19 Μαρτίου 2006.
 9. Σ.Ν. Δευτεραίος, Γ. Παναγόπουλος, Ι. Καψαλάκης, Π. Αποστολόπουλος, Κ. Ματαλιωτάκης, Δ. Γεωργονίκου, Κ.Ε. Καραγεωργίου. Η συμβολή των αιθουσαίων προκλητών μυογενών δυναμικών (vemps) στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη ασθενών με δολιχεκτασία βασικής. 20ο Πανελλήνιο Νευρολογικό Συνέδριο. Λάρισα, 16-19 Μαρτίου 2006.
 10. Γιαννούλης Χ., Καργάδου Α., Σαραφιανός Α., Μπουλάς Χ., Σακκού Β., Μπριασούλης Δ., Δευτεραίος Σ., Αποστολόπουλος Π., Παπαγεωργίου Ε., Καραγεωργίου Κ.Ε. Ο Ρολος Και Η Σημασία Της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας Νευρολογικών Ασθενών Σε Ένα Γενικό Νοσοκομείο Στην Αθηνά. Νευρολογία 2005; 14(1):136-156
 11. Σ.Ν. Δευτεραίος, Α. Ελευθεριάδου, Σ. Σφέτσος, Δ. Γεωργονίκου, Γ. Παναγόπουλος, Α.Ρομποτής, Γ. Παπατριανταφύλλου, Λ. Κατσακλής, Ε. Καραγεωργίου, Κ.Ε. Καραγεωργίου. Η Χρήση των Αιθουσαίων Προκλητών Δυναμικών (Vemps)
 12. σε Ασθενείς με Ημικρανία με Αύρα. Νευρολογία 2005; 14(1):120-135
 13. Ηλίας Σ., Κωνσταντοπούλου Α., Περτέση Ε., Μαυρομάτη Ε., Σαββανή Μ., Δευτεραίος Σ. Περιβαλλοντική και υποστηρικτική παρέμβαση στην θεραπεία του τρομώδους παραληρήματος. Εγκέφαλος 2003;40(3):Ιούλιος-Σεπτέμβριος
 14. Ηλίας Σ., Κωνσταντοπούλου Α., Περτέση Ε., Μαυρομάτη Ε., Δευτεραίος Σ., Σαββανή Μ. Θεραπεία τρομώδους παραληρήματος με Διαζεπάμη και Αλοπεριδόλη. Εγκέφαλος 2003;40(2):Απρίλιος-Ιούνιος
 15. Περτέση Ε., Ηλίας Σ., Κουτουβίδης Ν., Πρατικάκης Μ., Κωνσταντοπούλου Α., Δευτεραίος Σ. Ψυχοπαθολογικοί παράγοντες θαλασσαιμικών ασθενών. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου 2002, Χαλκιδική
 16. Κουτουβίδης Ν., Πρατικάκης Μ., Ηλίας Σ., Δευτεραίος Σ., Σαββανή Μ. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων: η θέση και η άσκηση της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου 2002, Χαλκιδική
 17. Κουτουβίδης Ν., Ηλίας Σ., Πρατικάκης Μ., Κωνσταντοπούλου Α., Μαυρομάτη Ε., Δευτεραίος Σ., Σαββανή Μ. Δημιουργία νέων ψυχιατρικών δομών σε γενικό νοσοκομείο: η φιλοσοφία και τα προβλήματά της. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου 2002, Χαλκιδική
 18. Ηλίας Σ., Κουτουβίδης Ν., Περτέση Ε., Κωνσταντοπούλου Α., Μαυρομάτη Ε., Δευτεραίος Σ. Θεραπεία Τρομώδους Παραληρήματος με Διαζεπάμη και Αλοπεριδόλη. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 19-23 Απριλίου 2002, Χαλκιδική
 19. Γκότσης Ε. Δ., Φαρμάκη Κ., Τούλας Π., Παπαφραγκάκη Δ., Δευτεραίος Σ., Αίσωπος Α. Εκτίμηση της αιμοσιδήρωσης του μυοκαρδίου και ήπατος σε ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία με ποσοτική μαγνητική τομογραφία. Haema 2001, Συμπλήρωμα: 202 – 203
 20. Φαρμάκη Κ., Αναγνωστόπουλος Γ., Παπαφραγκάκη Δ., Δευτεραίος Σ. Βελτίωση της συμμόρφωσης στη θεραπεία αποσιδήρωσης στη μεσογειακή αναιμία. Haema 2001, Συμπλήρωμα: 259 – 260
 21. Δευτεραίος Σ., Παπαφραγκάκη Δ., Φαρμάκης Κ., Φαρμάκη Κ., Αίσωπος Α., Καράγιωργα Μ., Βερδούκας Β. Αρχική εμπειρία από τη χρήση ενός Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου για τη Μεσογειακή Αναιμία. Haema 2001, Συμπλήρωμα: 267 – 268
 22. Δευτεραίος Σ., Αλεξανδρή Ν., Ταμβίσκος Α., Φρυδάς Α., Ψώμου Μ., Σωτηρίου Δ. Ηλεκτρονικοί Ιατρικοί Φάκελοι στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: η εμπειρία ενός Κέντρου Υγείας. 24ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 5 – 9 Μαίου 1998, Αθήνα
 23. Γκίνης Α., Δευτεραίος Σ., Σωτηρίου Δ. Δημιουργία Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων των Κατοίκων των Κοινοτήτων Αρκεσίνης και Βρουτσίου Αμοργού. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 5 – 8 Μαίου 1996, Χαλκιδική
 24. Παπαδογιάννης Δ., Στούμπος Κ., Δευτεραίος Σ., Σωτηρίου Δ. Χρήση Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου στο Υπερτασικό Ιατρείο. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 27 Απριλίου – 1 Μαίου 1995, Πάτρα

 

 

Τεχνικές Αναφορές

 

 1. Παραδοτέο 4.3 του Έργου HERMES (AIM 2509). Report on HERMES Education and Training Requirements. 1997
 2. Παραδοτέο 3.1 του Έργου HERMES (AIM 2509). Specification of Products Components and Services for the Initial HERMES Proto-Platform and Engineering Assessment of User Marketing Specifications. 1997
 3. Παραδοτέο 5.1 του Έργου HERMES (AIM 2509). Report on the HERMES Development Execution Plan for Integrated Hardware, Software and Network Proto-Platform Technologies. 1997
 4. Παραδοτέο 7.1 του Έργου HERMES (AIM 2509). Report on Verification / Modification to Local Pilot Site Products, Components and Services and Final Arrangements for Uptake of the Initial HERMES Proto – Platform. 1997
 5. Παραδοτέο 7.2 του Έργου HERMES (AIM 2509). Report on Systems Integrity of the Initial HERMES Proto-Platform Technologies. 1997
 6. Παραδοτέο 5.2 του Έργου HERMES (AIM 2509). Report on Internal Consortium Trials of ‘The Developed Initial HERMES Proto-Platform’ with Platform Products. 1997
 7. Παραδοτέο 8.1 του Έργου HERMES (AIM 2509). Report of First Multi-Site Public Trials of the Initial HERMES Proto-Platform. 1997
 8. Παραδοτέο 8.2 του Έργου HERMES (AIM 2509). Report of public trials of the HERMES Telemedicine Services Platform. 1997
 9. Παραδοτέο 5.4 του Έργου HERMES (AIM 2509). Demonstrations Of the HERMES TMS’s, Airline & Tourism and Local applications a) HERMES Technical Platform b) HERMES Clinical Services. 1997
 10. Παραδοτέο 6.3 του Έργου HERMES (AIM 2509). Final technical report on Pilot site characteristics, strategies and integration/interoperability issues. 1997
 11. Παραδοτέο 3.2 του Έργου HERMES (AIM 2509). Technical Specification for the Airline and Tourist Scenarios. 1997
 12. Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης «Ασκληπιείο Πάρκο Αθηνών», Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999-2000
 13. Εκπόνηση μελέτης σχετική με την παροχή Υπηρεσιών Τηλεκαρδιολογίας στον Νομό Καβάλας, «Υπηρεσίες Τηλε – Καρδιολογίας Νομού Καβάλας», Εργαστήριο ιατρικής Φυσικής, 1997
 14. Sotiriou D., Athanasiou T., and Deftereos S., «Consolidated Report on Standards, Services and Applications in Telemedicine, Deliverable 24, AIM FEST Project A2011», DG XIII Adv. Infor. Med., Commission of the European Union, Brussels, 1993.

 

 

Ομιλίες

 

 • 4ο Πανελλήνιο Κλινικό Φροντιστήριο Ενδοκρινολογικών Παθήσεων, με θέμα τη Διαβητική Νευροπάθεια, 20-22 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα
 • Tools for Treatment Optimization Based on Predicted Side-Effects. In: Personalized medicine knowledge as a catalyser for medical decision making. EPEMED webinar, 18th June 2014.
 • “Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός”. Πανελλήνιο Συνέδριο “Η Κλινική Νευροφυσιολογία στην Πράξη”, Καλαμάτα, 23-25 Οκτωβρίου 2015.
 • Εκπαιδευτής στο 2ο Πενθήμερο Σεμινάριο Ηλεκτρομυογραφίας, Ελληνική Νευροφυσιολογική Εταιρεία. 16-20 Δεκεμβρίου 2015, Εύβοια.
 • “Πολυεστιακή Κινητική Νευροπάθεια, Σύνδρομο Miller-Fisher και παραλλαγές”. 8ο Εκπαιδευτικό Σχολείο της Ελληνικής Νευρολογικής εταιρείας. Μάϊος 2016, Αίγινα
 • “H χρήση του Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού στη διαφοροδιάγνωση της αυχενικής μυελοπάθειας”. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας, Κατερίνη
 • Εκπαιδευτής στο 3ο Πενθήμερο Σεμινάριο Ηλεκτρομυογραφίας, Ελληνική Νευροφυσιολογική Εταιρεία. Δεκεμβρίος 2016, Τρίκαλα
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail