Πληροφορίες για τον Νευροφυσιολογικό Έλεγχο


MAΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΥΟΓΡΑΦΟΣ
emg3 emg1 emg2
Το Ιατρείο είναι εξοπλισμένο με Μαγνητικό Ερεθιστή τύπου “MagPro Compact”, ο οποίος διαθέτει την επιπλέον δυνατότητα της παροχής συνεχών ερεθισμάτων. Τα συνεχή ερεθίσματα (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation – rTMS) χρησιμοποιούνται σε ερευνητικά πρωτόκολλα για τη θεραπεία νευρολογικών και ψυχιατρικών νοσημάτων, όπως είναι η κατάθλιψη. Ο Ηλεκτρομυογράφος “Medtronic Keypoint” επιτρέπει τον έλεγχο των ταχυτήτων αγωγής, τη διενέργεια ηλεκτρομυογραφήματος και την καταγραφή προκλητών δυναμικών (οπτικών, σωματοαισθητικών, ακουστικών και γνωσιακών). Ο Ηλεκτρομυογράφος “Sapphire 4M” επιτρέπει τον έλεγχο των ταχυτήτων αγωγής, τη διενέργεια ηλεκτρομυογραφήματος και την καταγραφή προκλητών δυναμικών (ακουστικών, σωματοαισθητικών) κατ’ οίκον.

 

 

 

Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω εξετάσεις προκειμένου να μάθετε λεπτομέρειες για τις παθήσεις στις οποίες είναι χρήσιμη ή να εξερευνήσετε τις νευροφυσιολογικές εξετάσεις με διαδραστικό τρόπο, με τη βοήθεια του παρακάτω διαδραστικού νευροφυσιολογικού χάρτη:

 

Διαδραστική Εξερεύνηση των Νευροφυσιολογικών Εξετάσεων

Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός (Μυϊκά Προκλητά Δυναμικά ή Μαγνητικά Προκλητά Δυναμικά)

 

Σε ποιές παθήσεις χρησιμεύει

 

 • Στην αυχενική μυελοπάθεια (αυχενική σπονδύλωση, ‘αυχενικό’): αναγνωρίζει την πίεση του νωτιαίου μυελού από κάποια κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου (δισκοκήλη), από οστεόφυτα (άλατα) ή από άλλες παθολογικές εξεργασίες της περιοχής του αυχένος. Εάν ο μυελός πιέζεται σε περισσότερα από ένα σημεία, επιτρέπει τον εντοπισμό του σημείου που είναι υπέυθυνο για τα ενοχλήματα του ασθενούς και διευκολύνει το σχεδιασμό της χειρουργικής αντιμετώπισης, όποτε αυτή είναι απαραίτητη. Συμπληρώνει τις πληροφορίες που δίνει η Μαγνητική Τομογραφία της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. Επιπλέον, επιτρέπει την παρακολούθηση της βελτίωσης της κατάστασης του νωτιαίου μυελού, μετά από ένα χειρουργείο στον αυχένα.
 • Στην πίεση του νωτιαίου μυελού στη θωρακική μοίρα: αντίστοιχος με τον έλεγχος της αυχενικής μοίρας του νωτιαίου μυελού είναι και ο έλεγχος της θωρακικής μοίρας. Εδώ ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός αναγνωρίζει την πίεση του νωτιαίου μυελού και διευκολύνει στο να αποφασισθεί ή να αναβληθεί η χειρουργική αντιμετώπιση μίας κήλης ή άλλης παθολογικής εξεργασίας.
 • Στη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Πολλαπλή Σκλήρυνση, Multiple Sclerosis, MS, Απομυελινωτικές Νόσοι): επιτρέπει τον έλεγχο των πυραμιδικών οδών, που είναι υπέυθυνες για την εκούσια κινητικότητα. Η διάγνωση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας είναι συχνά δύσκολη, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της νόσου, όταν αυτή παρουσιάζεται με ένα μεμονωμένο σύμπτωμα. Ο έλεγχος με Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθισμό, καθώς και με άλλα προκλητά δυναμικά,στη φάση αυτή υποστηρίζει ή απομακρύνει την πιθανότητα ένα μεμονωμένο κλινικό επεισόδιο να εξελιχθεί σε βεβαία Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.Αν ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός εντοπίσει βλάβες των πυραμιδικών οδών, οι οποίες δεν προκαλούν ακόμη εμφανή κλινικά συμπτώματα, τότε η πιθανότα εξέλιξης σε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας είναι μεγαλύτερη. Αν δεν εντοπιστούν τέτοιες βλάβες των πυραμιδικών οδών, τότε η πιθανότα εξέλιξης σε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας είναι μικρότερη.
 • Στην Πλαγία Μυατροφική Σκλήρυνση (Νόσος του Κινητικού Νευρώνα, Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS): η νόσος αυτή χαρακτηρίζεται από προσβολή τόσο των πυραμιδικών οδών,όσο και των περιφερικών νευρικών κυττάρων. Τα συμπτώματά της συχνά συγχέονται με αυτά που προκαλεί η αυχενική μυελοπάθεια (αυχενικό). Επειδή ένα μεγάλο ποσοστό των ενηλικών παρουσιάζει βλάβες του αυχένα στη Μαγνητική Τομογραφία, πολλές φορές τίθεται (λανθασμένα) η διάγνωση της αυχενικής μυελοπάθειας, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται περί Πλαγίας Μυατροφικής Σκλήρυνσης.Στην περίπτωση αυτή η χειρουργική αντιμετώπιση της – υποτιθέμενης – αυχενικής μυελοπάθειας είναι όχι μόνο αναποτελεσματική, αλλά και επιζήμια.Ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός επιτρέπει το διαχωρισμό των δύο αυτών καταστάσεων. Επιπλέον, τεκμηριώνει την ύπαρξη βλάβης των πυραμιδικών οδών, παρέχοντας έτσι ένα αντικειμενικό κριτήριο για τη διάγνωση της Πλαγίας Μυατροφικής Σκλήρυνσης.
 • Ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός χρησιμοποιείται, ερευνητικά, σε ένα σύνολο άλλων ασθενειών, μεταξύ των οποίων η πρόγνωση της εξέλιξης των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, η νόσος Parkinson, η θεραπεία της ημικρανίας, η διάγνωση και η θεραπεία της επιληψίας.

Αισθητικές και Κινητικές Ταχύτητες Αγωγής Νεύρων

 

Σε ποιές παθήσεις χρησιμεύουν

 

 • Οι ταχύτητες αγωγής νεύρων παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη διάγνωση και κατηγοριοποίηση των πολυνευροπαθείων. Συνηθισμένες παθήσεις που ενδέχεται να συνοδεύονται από πολυνευροπάθεια είναι ο σακχαρώδης διαβήτης και η νεφρική ανεπάρκεια. Υπάρχουν, επίσης, πολυνευροπάθειες φλεγμονώδους ή κληρονομικής αιτιολογίας
 • Στις νευροπάθειες από παγίδευση, στις οποίες τα περιφερικά νεύρα πιέζονται σε ευαίσθητα σημεία τους με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η λειτουργική τους κατάσταση. Η δυσλειτουργία αυτή εκφράζεται με συμπτώματα όπως είναι η αδυναμία και οι διαταραχές της αισθητικότητας. Η πιο συχνή νευροπάθεια από παγίδευση είναι το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνος (ή απλά Καρπιαίο)
 • Στη διάγνωση των κακώσεων των περιφερικών νεύρων και των πλεγμάτων, μετά από τραυμαστισμό

F Κύμα – H Reflex

 

Το F κύμα και το H Reflex συμπληρώνουν τις ταχύτητες αγωγής νεύρων στον έλεγχο της λειτουργικότητας των περιφερικών νεύρων.

Ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ)

 

Το Ηλεκτρομυογράφημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διάγνωση:

 

 • Της προσβολής των νωτιαίων ριζών (ριζίτιδες, ριζιτικές συνδρομές). Αυτές είναι συνήθως αποτέλεσμα πρόπτωσης των μεσοσπονδυλίων δίσκων (που είναι γνωστή και ως κήλη των μεσοσπονδυλίων δίσκων, δισκοκήλη ή δισκοπαθεια). Συχνότερα προσβάλλονται οι ρίζες που νευρώνουν τα κάτω άκρα, με αποτέλεσμα ελάττωση της μυικής ισχύος και πόνο, ο οποίος συνήθως παίρνει τη μορφή της γνωστής σε όλους ισχιαλγίας.
 • Της Μυοπάθειας. Οι αιτιολογίες των μυοπαθειών είναι πολλές. Κάποιες είναι αποτέλεσμα προσβολής από ιούς ή μικρόβια. Κάποιες είναι κληρονομικές, ενώ άλλες συνδυάζονται με αυτοάνοσα ή κακοήθη νοσήματα. Τέλος, οι μυοπάθειες μπορεί να αποτελούν ανεπιθύμητη ενέργεια φαρμάκων.
 • Της νευροπάθειας, όπου χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τις αισθητικές και κινητικές ταχύτητες αγωγής.
 • Της νόσου του κινητικού νευρώνα, καθώς και άλλων παρεμφερών νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από διάχυτη προβολή των περιφερικών νευρικών κυττάρων.
 • Των κακώσεων των περιφερικών νεύρων και των πλεγμάτων μετά από τραυματισμό.

Ηλεκτρομυογράφημα Μονήρους Μυϊκής Ίνας (Single Fiber EMG)


Χρησιμεύει κυρίως στη διάγνωση της βαρειάς μυασθένειας, η οποία μπορεί να εμφανίζεται ως πτώση ενός βλεφάρου ή ως γενικευμένη μυϊκή αδυναμία. Επίσης είναι χρήσιμο στη διάγνωση άλλων μυασθενικών συνδρόμων, συναφών προς την μυασθένεια.

Οπτικά Προκλητά Δυναμικά (Visual Evoked Potentials – VEPs)

 

Τα οπτικά προκλητά δυναμικά χρησιμεύουν στη διάγνωση της προσβολής των οπτικών νεύρων. Αυτή μπορεί να οφείλεται σε μία μεμονωμένη οπτική ή οπισθοβολβική νευρίτιδα ή μπορεί να παρατηρηθεί στα πλαίσια μίας συστηματικής νόσου, όπως είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.Συχνά οι ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας παρουσιάζουν επεισόδια οπτικής ή οπισθοβολβικής νευρίτιδας, τα οποία περνούν χωρίς να τους δώσουν σημασία. Τα Οπτικά Προκλητά Δυναμικά εντοπίζουν τις παλαιές αυτές βλάβες και, όταν συνδυαστούν με άλλα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, ενισχύουν τη διάγνωση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας. Τα οπτικά νεύρα προσβάλλονται και σε ένα σύνολο άλλων αυτοάνοσων παθήσεων, αλλά και σε κληρονομικές παθήσεις και σε καταστάσεις στέρησης απαραίτητων διατροφικών στοιχείων.

Σωματοαισθητικά Προκλητά Δυναμικά (Somatosensory Evoked Potentials – SSEPs)

 

Τα Σωματοαισθητικά Προκλητά Δυναμικά ελέγχουν τις νευρικές οδούς που είναι υπεύθυνες για την αισθητικότητα (ειδικότερα, για την εν τω βάθει αισθητικότητα). Όπως και τα Οπτικά Προκλητά Δυναμικά, μπορούν να εντοπίσουν βλάβες των αισθητικών οδών που έχουν περάσει απαρατήρητες από τον ασθενή, και έτσι να ενισχύσουν ή να απομακρύνουν την πιθανότητα αυτός να πάσχει από Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά (Brainstem Auditory Evoked Potentials – BAEPs)

 

Τα Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά ελέγχουν τα τμήματα του εγκεφάλου που είναι υπέυθυνα για την ακοή. Είναι χρήσιμα στη διάγνωση διαταραχών της ακοής (π.χ. κώφωσης) που οφείλονται σε παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως είναι τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Όπως και τα άλλα προκλητά δυναμικά (Οπτικά και Σωματοαισθητικά) βοηθούν στον εντοπισμό βλαβών της ακοής που έχουν περάσει απαρατήρητες και έτσι μπορούν να ενισχύσουν τη διάγνωση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας.

Γνωσιακά Προκλητά Δυναμικά (P300)

 

Αποτελούν νευροφυσιολογική μέθοδο με ερευνητικές κυρίες εφαρμογές. Ελέγχουν τη συγκέντρωση του ασθενούς και διαταράσσονται με παθήσεις που μειώνουν την ικανότητα συγκέντρωσης, όπως ορισμένες ψυχικές παθήσεις και τα οργανικά ψυχοσύνδρομα.

Αιθουσαία Προκλητά Δυναμικά (Vestibular Evoked Myogenic Potentials – VEMPs)

 

Ελέγχουν την αγωγιμότητα του αιθουσαίου συστήματος, που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ισορροπίας. Είναι χρήσιμα στη διερεύνηση των παθήσεων του συστήματος αυτού, που συχνά εκδηλώνεται με ίλιγγο και διαταραχές της ακοής και της ισορροπίας.

Blink Reflex

 

Ελέγχει τη λειτουργικότητα των νευρικών οδών που είναι υπεύθυνες για την αισθητικότητα και τμήματα της κινητικότητας του προσώπου. Χρησιμεύει στη διάγνωση βλαβών του προσωπικού νεύρου (όπως η πάρεση προσωπικού ή πάρεση Bell), του τριδύμου νεύρου, καθώς και βλάβων του εγκεφαλικού στελέχους, στα πλαίσια αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, σκλήρυνσης κατά πλάκας ή άλλων παθολογικών καταστάσεων.

Δοκιμασία επαναληπτικών ερεθισμάτων (Desmedt)

Χρησιμεύει στη διάγνωση της Μυασθένειας και των Μυασθενικών Συνδρόμων.

Sympathetic Skin Response (SSR)

Ελέγχει τη λειτουργία του αυτονόμου νευρικού συστήματος. Χρησιμεύει στη διάγνωση, μεταξύ άλλων, των Επαυξημένων Παρκινσονικών Συνδρόμων, αλλά και στον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης του αυτονόμου νευρικού συστήματος σε προχωρημένη Νόσο Parkinson.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail