Ο Νευρολόγος μας συμμετέχει ως εκπαιδευτής στο σεμινάριο ηλεκτρομυογραφίας της Ελληνικής Νευροφυσιολογικής Εταιρείας


Ο Νευρολόγος μας συμμετέχει ως εκπαιδευτής στο σεμινάριο ηλεκτρομυογραφίας της Ελληνικής Νευροφυσιολογικής Εταιρείας (16-20 Δεκεμβρίου 2015, Εύβοια).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail