Ο κος Δευτεραίος είναι ο editor του Research Topic με θέμα “Three decades of Transcranial Magnetic Stimulation – current state of the art in the diagnosis and treatment of CNS diseases”, που εκδίδεται από τον διεθνή οίκο Frontiers.


Κάντε click εδώ για να ανοίξετε την ιστοσελίδα του Research Topic.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail