Δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Spinal Cord”, του κορυφαίου ομίλου “Nature”, εργασία μας με θέμα τον διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό


Στην εργασία μας με τίτλο “Transcranial Magnetic Stimulation but not MRI predicts long-term clinical status in cervical spondylosis: a case series (Spinal Cord. 2015 Mar;53 Suppl 1:S16-8. )” δείχνουμε ότι ο διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στο να αποφασίσουμε αν κάποιος πρέπει να χειρουργηθεί στον αυχένα, ίσως πιο σημαντικό ρόλο από ότι η μαγνητική τομογραφία.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail