Θα δημοσιευθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό εργασία μας σχετική με τη θεραπεία της βαρειάς ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής με διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό


Με τη βοήθεια του επαναληπτικού διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού (rTMS), θεραπεύσαμε έναν ασθενή με πολύ βαρειά ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, που δεν ανταποκρινόταν ικανοποιητικά στη φαρμακευτική αγωγή. Η θεραπευτική μας προσέγγιση θα δημοσιευθεί στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “The Primary Care Companion for CNS Disorders“. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι εμφανές στο video που ακολουθει:

Θεραπεία βαρειάς ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής με επαναληπτικό διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail