Ηλεκτρομυογράφημα μονήρους μυϊκής ίνας (Single Fiber EMG)


Η μυασθένεια είναι μία νόσος που προσβάλλει τους μυς. Πολύ συχνά η πρώτη εκδήλωση της είναι βλεφαρόπτωση (το ένα, συνήθως, βλέφαρο κλείνει μόνο του), ενώ μπορεί να εμφανιστεί ως γενικευμένη αδυναμία (π.χ. δυσκολία στο ανέβασμα σκάλας), ως δυσκολία στην κατάποση ή διπλωπία. Η διάγνωση γίνεται με τη βοήθεια ειδικών εξετάσεων αίματος, οι οποίες, ωστόσο, δεν είναι πάντα θετικές. Εξάλλου, οι εξετάσεις αίματος δεν βοηθούν στη διάγνωση των μυασθενικών συνδρόμων, τα οποία έχουν παρόμοιες κλινικές εκδηλώσεις με την μυασθένεια αλλά έχουν και σημαντικές διαφορές. Τα μυασθένεια σύνδρομα παρουσιάζονται συχνά σε παιδιά.

Στις περιπτώσεις που ο αιματολογικός έλεγχος δεν αρκεί για να τεθεί η διάγνωση της μυασθένειας καθώς και όταν υπάρχει η υποψία μυασθενικού συνδρόμου σε κάποιο παιδί, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο το ηλεκτρομυογράφημα μονήρους μυϊκής ίνας (Single Fiber EMG, SF-EMG). Πρόκειται για μία εξειδικευμένη νευροφυσιολογική μέθοδο, που επιτρέπει τον προσδιορισμό των δυναμικών ενεργείας από μεμονωμένες μυϊκές ίνες. Η κύρια παράμετρος που μελετάται είναι γνωστή, στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία, ως Jitter. Αυξημένες τιμές του jitter παρατηρούνται στη βαρειά μυασθένεια και τα μυασθενικά σύνδρομο, ενώ μικρότερες αυξήσεις καταγράφονται σε μυοπάθειες και νευρογενείς βλάβες, όπως είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα.

 

Η βελόνα του ηλεκτρομυογραφήματος καταγράφει δύο γειτονικές μονήρεις μυϊκές ίνες

Η βελόνα του ηλεκτρομυογραφήματος καταγράφει δύο γειτονικές μονήρεις μυϊκές ίνες

Στο εργαστήριό μας γίνεται ηλεκτρομυογράφημα μονήρους μυϊκής ίνας, σε παιδιά και ενηλίκους.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail