Εργασία μας στον Διακρανιακό Μαγνητικό Ερεθισμό έγινε δεκτή προς δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Muscle&Nerve


Η συγκεκριμένη εργασία αφορά στη χρήση καινοτόμων μεθόδων για τον προσδιορισμό των ορίων αναφοράς σε ένα έυρος παραμέτρων, που μέχρι σήμερα δεν έχουν περιγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail