Διαβητική Νευροπάθεια – Αυτόνομη Νευροπάθεια: Σημειώσεις από την ομιλία μας στο 4ο Πανελλήνιο Κλινικό Φροντιστήριο Ενδοκρινολογικών Παθήσεων


Επιδημιολογία του Σακχαρώδους Διαβήτη

 • Παγκοσμίως 194 εκατομμύρια ασθενείς
 • ΗΠΑ: 18.2 εκατομμύρια (18% των ανθρώπων > 65 ετών)
 • 40% των ενηλίκων 40-74 ετών στις ΗΠΑ έχουν υψηλά επίπεδα γλυκόζης
 • Ετήσιο κόστος 2002: 132 δις δολλάρια

Διαβητική Νευροπάθεια

 • Η διαβητική νευροπάθεια αποτελεί την πλέον συχνή επιπλοκή του ΣΔ [1-4]
 • Ο πλέον συχνός τύπος νευροπάθειας στις ανεπτυγμένες χώρες
 • Είναι υπεύθυνη για περισσότερες εισαγωγές σε νοσοκομείο από ότι όλες οι άλλες επιπλοκές του ΣΔ, και ευθύνεται για το 50-75% των μη τραυματικών ακρωτηριασμών
 • Εμφανίζεται τόσο στον διαβήτη τύπου Ι όσο και στον τύπου ΙΙ [5]
 • Η βασική επιπλοκή της διαβητικής νευροπάθειας είναι τα έλκη των άκρων ποδών, που αποτελούν πρόδρομη κατάσταση της γάγγραινας και του ακρωτηριασμού [6]

Η νευροπάθεια αυξάνει τον κίνδυνο ακρωτηριασμού

 • 1.7 φορές, συνολικά
 • 36 φορές σε ασθενείς με ιστορικό ελκών κάτω άκρων
 • στις ΗΠΑ 85000 ακρωτηριαμοί ανά έτος, για 87% των οποίων κύρια αιτία αποτελεί η διαβητική νευροπάθεια

Παθοφυσιολογία

 • Μικροαγγειοπάθεια
 • Οξειδωτικό stress
 • Αυτοάνοση προσβολή των νεύρων
 • Απώλεια νευροτροφισμού
 • Μεταβολικά γεγονότα που σχετίζονται:
  • Υπεργλυκαιμία
  • Συσσώρευση πολυολών, AGEs
  • Ανεπάρκεια αντιοξειδωτικών μηχανισμών
  • Λιπαρά οξέα

Παθοφυσιολογία

 • Όχι μία ομοιογενής διαταραχή, αλλά ετερογενής ομάδα διαταραχών που περιλαμβάνουν το σωματικό και αυτόνομο νευρικό σύστημα
 • Η νευροπάθεια μπορεί να είναι εστιακή ή διάχυτη, κεντρομελική ή περιφερική, μικρών ινών, μεγάλων ινών, αυτόνομη
 • Περιλαμβάνονται οι νευροπάθειες από παγίδευση, που εμφανίζονται στο 30% των διαβητικών ασθενών
 • Οι κεντρομελικές νευροπάθειες είναι χρόνιες φλεγμονώδεις απομυελινωτικές. Είναι 11 φορές πιο συχνές σε διαβητικούς και απαντούν σε IVIG/ανοσοκατασταλτικά
 • 1/3 των ασθενών που ρυθμίζουν καλά τον ΣΔ εμφανίζουν νευροπάθεια, σε σχέση με αυτούς που δεν τον ρυθμίζουν καλά

Νευροπαθητικός Πόνος

 • Τα επώδυνα ερεθίσματα μεταφέρονται μέσω των (γρήγορων) Α-δ και Α-β ινών και των (αργών) ινών C
 • Οι Α-δ είναι μεγάλες, εμμύελες, ταχείες (6-30 m/s), που διαμεσολαβούν την επικριτική αφή, την ιδιοδεκτική αισθητικότητα και την παλαισθησία
 • Είναι υπεύθυνες για τον οξύ –πρωτοπαθή- πόνο
 • Οι ίνες C είναι μικρές, αμύελες, αργές (0.5 – 2 m/s) ίνες, που διαμεσολαβούν την αίσθηση του πόνου και της θερμοκρασίας
 • Μεταφέρουν τον αδρό, «βαθύ», όχι σαφώς εντοπιζόμενο πόνο

Τύποι διαβητικής νευροπάθειας

 • Εστιακές (Μονονευρίτιδες / εκ παγίδευσης)
 • Διάχυτες (κεντρομελικές / περιφερικές)
 • Μικρών ινών (+αυτόνομη) / Μεγάλων ινών

Μονονευρίτιδες

 • Συνήθως οξείας έναρξης- διαρκούν εβδομάδες
 • Αγγειακής αιτιολογίας (συσσώρευση αιμοπεταλίων στους διαβητικούς και αυξημένη πηκτικότητα – ινωδογόνο/PAI-1)
 • Κρανιακά νεύρα: κοινό κινητικό (III), τροχιλιακό (IV), απαγωγό (VI)
 • Περιφερικά νεύρα: μέσο, ωλένιο, κοινό περονιαίο, οπίσθιο κνημιαίο (έσω και έξω πελματιαία νεύρα)
 • Πόνος και αδυναμία κατανομής των αντιστοίχων νεύρων
 • Ίδια νεύρα με τις νευροπάθειας από παγίδευση (π.χ. σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος)
 • Νευροπάθειες από παγίδευση: χρόνια, προοδευτική εξέλιξη
 • Μονονευρίτιδες: οξεία έναρξη

Περιφερική Συμμετρική Πολυνευροπάθεια

 • Η πιο συχνή μορφή στον ΣΔ
 • Διαταραχές αισθητικότητας στα χέρια και στα πόδια (πόνος-δυσαισθησίες-υπαισθησία)
 • Αδυναμία στα άκρα πόδια. Σε βαρείες μορφές και στα χέρια
 • Έλκη στα πόδια

Κεντρομελική πολυνευροπάθεια (διαβητική μυατροφία)

 • Άρρενες>Θήλεα, Μεσήλικες προς ηλικιωμένοι, συνήθως ετερόπλευρη
 • Έναρξη με ένονο, επίμονο, βαθύ πόνο στα άνω (ώμος, βραχίονας) ή κάτω (γλουτός, μηρός) άκρα
 • Προοδευτική ατροφία των αντίστοιχων μυών
 • δ/δ: πολυνευροπάθειες
  • απομυελινωτικού τύπου
  • Στα πλαίσια αγγειίτιδος
  • Στα πλάισια μονοκλωνικής γαμοπάθειας
 • Ριζιτικές βλάβες
 • Νόσος κινητικού νευρώνα

Διαβητική μυατροφία

 • Φτωχή πρόγνωση
 • Υποστηρικτική θεραπεία

Διαβητική Αυτόνομη Νευροπάθεια (ΔΑΝ)

 • Από τις πλέον συχνές επιπλοκές του ΣΔ
 • Επηρεάζει το καρδιαγγειακό, γαστρεντερικό, ουροποιογενητικό
 • Επιβαρρύνει μεταβολικά τη ρύθμιση του ΣΔ
 • Αυξάνει εντός 5ετίας 300% τη νοσηρότητα του ΣΔ
 • Αυξάνει εντός 5ετίας 300% τη θνητότητα των διαβητικών
 • Καρδια:
  • Μειωμένη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού
  • Ταχυκαρδία σε ηρεμία
  • Μειωμένη αντοχή στην άσκηση
  • Ανώμαλη ημερήσια ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης (ορθοστατική υπόταση)
 • Γαστρεντερικό:
  • Συχνότερη η δυσκοιλιότητα, λιγότερο συχνή η διάρροια
  • Γαστροπάρεση: φούσκωμα, ναυτία, έμμετος, πρώιμος κορεσμός (πολλά μικρά γεύματα)
 • Ουροποιογεννητικό:
  • Υποτονία της κύστης, ατελής κένωση της κύστης
  • Ακράτεια εξ υπερπληρώσεως
  • Στυτική δυσλειτουργία (απώλεια πρωϊνών στύσεων)

Διάγνωση διαβητικής νευροπάθειας

 • Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος:
  • Ταχύτητες αγωγής/ύψη δυναμικών
  • Ποσοτικός έλεγχος θερμού/ψυχρού, παλαισθησίας (LEPs)
  • Ποσοτικός έλεγχος αυτονόμου (SSR, HRV, Tilt Test)
 • Μικρονευρογραφία (ερευνητική μέθοδος) – ποσοτικός έλεγχος των ινών Αδ και C
 • Βιοψία δέρματος
  • Μειωμένη πυκνότητα νευρικών απολήξεων

Ηλεκτρομυογράφημα – Ταχύτητες Αγωγής

 • Αξονικού τύπου αισθητικοκινητική πολυνευροπάθεια, με επικράτηση στα κάτω άκρα
 • Χαμηλά ύψη αισθητικών και αργότερα σύνθετων μυϊκών δυναμικών
 • Οριακά χαμηλές αισθητικές και κινητικές ταχύτητες αγωγής (36-40m/sec)
 • Αν η νευροπαθεια έχει μεικτούς χαρακτήρες (αξονική + απομυελινωτική) τότε δεν είναι αμιγώς διαβητική

Θεραπεία

 • Πρόληψη! – Ρύθμιση ΣΔ:
  • Συστηματική άσκηση
  • Διατήρηση ιδανικού βάρους σώματος
  • Ρύθμιση επιπέδων γλυκόζης
 • Προστασία από τραυματισμούς:
  • Καθημερινός έλεγχος ποδιών-υποδημάτων
  • Προσοχή στο υπερβολικό ψύχος-ζέστη
  • Φαρμακευτική αντιμετώπιση

Θεραπεία

 • Συμπτωματική αντιμετώπιση του άλγους και των δυσαισθησιών: αντιεπιληπτικά, αντικαταθλιπτικά, Τοπική εφαρμογή καπσαϊσίνης, Οπιούχα αναλγητικά (σε τελικό στάδιο)
 • Alpha-lipoic acid
 • Αναστολείς της ρεδουκτάσης της άλδοζης (π.χ. Renalrestart). Αλλά ανεπαρκή στοιχεία ως προς την αποτελεσματικότητα

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

 • Π.χ. Αμιτρυπτιλίνη (Saroten-Selminal)
 • Ανεπιθύμητες ενέργειες: ξηροστομία, υπνηλία, κατακράτηση ούρων, θάμβος οράσεως, ορθοστατική υπόταση, καρδιακές αρρυθμίες (κυρίως block)
 • Προσοχή: γλαύκωμα κλειστής γωνίας, υπερτροφία προστάτη
 • Έναρξη με χαμηλή δόση – αργή άυξηση
 • Π.χ. Saroten – Selminal 10mg το βράδι με προοδευτική αύξηση έως 75mg x 2

Duloxetine (Cymbalta)

 • SNRI
 • Μέτρια μείωση του άλγους
 • Ανεπιθύμητες ενέργειες: ναυτία, σεξουαλική δυσλειτουργία, ζάλη, υπνηλία, κόπωση, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία
 • Παρακολούθηση ηπατικών
 • Πιο ασφαλές από τα τρικυκλικά σε ηλικιωμένους και καρδιοπαθής
 • 60mg/ημέρα (έως 120mg)

Αντιεπιληπτικά

 • Gabapentin (Neurontin, 300mg x3 έως 3600mg/ημέρα)
 • Pregabalin (Lyrica 75mg x2 έως 600mg/ημέρα)
 • Caramazepine (Tegretol 200mgx2 έως 1600mg/ημέρα)
 • Topiramate (Topamac 25mgx2 έως 400mg/ημέρα)
 • Παρόμοια αποτελεσματικότητα μεταξύ των αντιεπιληπτικών
 • Παρόμοια αποτελεσματικότητα με τα τρικυκλικά

Alpha-lipoic acid

 • Αντιοξειδωτικό
 • 300 έως 600 mg / ημέρα
 • Tab Nevralip retard 600 mg 1×1
 • Alpha lipoic acid (Solgar, Nature’s Plus) 250 mg x 2
 • Ηπιες ανεπιθύμητες ενέργειες (γαστρεντερικά ενοχλήματα)
 • Συμπλήρωμα διατροφής – όχι πλήρως χαρακτηρισμένο προφίλ ασφαλείας
 • Εκτενείς κλινικές μελέτες (NATHAN 1 trial – 4 χρόνια)

Capsaicin

 • Τοπική εφαρμογή
 • Το ενεργό συστατικό στις καυτερές πιπεριές
 • Διεγείρει επιλεκτικά τις ίνες C και προκαλεί έκκριση ουσίας P
 • Παρατεταμμένη χρήση προκαλεί εξάνλτηση των αποθεμάτων ουσίας P
 • Μειώνει τη μεταβολή αλγεινών ερεθισμάτων προς τα ανώτερα κέντρα

Σύνοψη

 • Πολλαπλοί τύπου προσβολής νεύρων: Μονονευρίτιδες, νευροπάθειες από παγίδευση, περιφερική συμμετρική πολυνευροπάθεια, διαβητική μυατροφία
 • Νευροπάθεια σε διαβητικό άρρωστο δεν είναι απαραίτητα διαβητική (!) – μεικτοί τύποι
 • ΗΜΓ-ΑΤΑ-ΚΤΑ: να γνωρίζετε καλά τον νευροφυσιολόγο σας
 • Συμπτωματική αντιμετώπιση: αντιεπιληπτικά, αντικαταθλιπτικά, αναλγητικά
 • Αιτιολογική αντιμετώπιση: alpha lipoic acid

Αναφορές

 1. Vinik AI, Holland MT, Le Beau JM, et al. Diabetic neuropathies. Diabetes Care. 1992;15:1926- 1975.
 2. Young MJ, Boulton AJ, MacLeod AF, Williams DR, Sonksen PH. A multicentre study of the prevalence of diabetic peripheral neuropathy in the United Kingdom hospital clinic population. Diabetologia. 1993;36:150-154.
 3. Dyck PJ, Kratz KM, Karnes JL, et al. The prevalence by staged severity of various types of diabetic neuropathy, retinopathy, and nephropathy in a population-based cohort: the Rochester Diabetic Neuropathy Study. Neurology. 1993;43:817-824.
 4. Tesfaye S, Stevens LK, Stephenson JM, et al. Prevalence of diabetic peripheral neuropathy and its relation to glycaemic control and potential risk factors: the EURODIAB IDDM Complications Study. Diabetologia. 1996;39:1377-1384.
 5. Partanen J, Niskanen L, Lehtinen J, Mervaala E, Siitonen O, Uusitupa M. Natural history of peripheral neuropathy in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1995;333:89-94.
 6. Adler AI, Boyko EJ, Ahroni JH, Smith DG. Lower-extremity amputation in diabetes. The independent effects of peripheral vascular disease, sensory neuropathy, and foot ulcers. Diabetes Care. 1999;22:1029-1035.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail