Δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Briefings in Bioinformatics (impact factor 7.3) ανασκόπησή μας σχετική με τις διαθέσιμες μεθόδους βιοπληροφορικής, για την επαναστόχευση φαρμάκων.


Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail