Δημοσιεύθηκε εργασία μας σχετική με τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας


Εργασία μας με αντικείμενο τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας παρουσιάσθηκε στο 25ο συνέδριο της European Charcot Foundation, που έλαβε χώρα στο Baveno, Ιταλία, τον Νοέμβριο 2017.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail